کشف و توقیف محصولات بهداشتی قاچاق

کشف و توقیف محصولات بهداشتی قاچاق

 کشف کارگاه غیر مجاز تولید و بسته بندی سبزی سرخ شده

کشف کارگاه غیر مجاز تولید و بسته بندی سبزی سرخ شده

تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی از پرسنل شاغل در معاونت غذا و دارو به مناسبت روز داروساز و روز کارمند

تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی از پرسنل شاغل در معاونت غذا و دارو به مناسبت روز داروساز و روز کارمند

پیام تبریک معاون  غذا و دارو به مناسبت روز داروساز

پیام تبریک معاون غذا و دارو به مناسبت روز داروساز

دستاوردها

آموزشی

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

1399/12/27 گروه اخبار دارو
در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

1399/12/27 گروه اخبار دارو

اطلاعیه‌ها

قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی

به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی می رساند که این معاونت در راستای شعار سال کمیته فنی و قانونی صدور پروانه را بصورت هفتگی برگزار می کند.

1400/01/23 گروه اخبار غذا

لیست داروخانه های کشیک در نوروز 1400

لیست داروخانه های کشیک در نوروز 1400

1399/12/22 گروه اخبار دارو

میز خدمت

میز خدمت دارو

میز خدمت غذا

میز خدمت آزمایشگاه

میز خدمت تجهیزات پزشکی