برگزاری چهارمین کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه باقاچاق کالاهای سلامت محور

برگزاری چهارمین کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه باقاچاق کالاهای سلامت محور

انعقاد تفاهم نامه نظارت برتولید و ارتقاء جایگاه محصولات غذایی

انعقاد تفاهم نامه نظارت برتولید و ارتقاء جایگاه محصولات غذایی

برگزاری چهل و هفتمین کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو

برگزاری چهل و هفتمین کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو

برگزاری سومین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق

برگزاری سومین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق

دستاوردها

اخبار پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

میز خدمت

میز خدمت دارو

میز خدمت غذا

میز خدمت آزمایشگاه

میز خدمت تجهیزات پزشکی