بازدید بازرسان دفتر رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو از معاونت غذا و دارو قم

بازدید بازرسان دفتر رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو از معاونت غذا و دارو قم

 ابلاغ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها

ابلاغ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1400

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1400

راه اندازی سامانه  رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو

راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو

دستاوردها

آموزشی

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

1399/12/27 گروه اخبار دارو
در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

1399/12/27 گروه اخبار دارو

اطلاعیه‌ها

قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی

به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی می رساند که این معاونت در راستای شعار سال کمیته فنی و قانونی صدور پروانه را بصورت هفتگی برگزار می کند.

1400/01/23 گروه اخبار غذا

لیست داروخانه های کشیک در نوروز 1400

لیست داروخانه های کشیک در نوروز 1400

1399/12/22 گروه اخبار دارو

میز خدمت

میز خدمت دارو

میز خدمت غذا

میز خدمت آزمایشگاه

میز خدمت تجهیزات پزشکی