مهندس سید علیرضا بنی هاشمی

کارشناس فنی و نظارت

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

شماره تماس : 02536162639

پست الکترونیک : alirezabh1992@gmail.com

سوابق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مجلات isi  (سایت google scholar)

 cv پژوهشی (سایت researchgate)

واحدهای زیرمجموعه :

  • کارخانه های آردسازی
  • کارخانه ها و کارگاه های تولید و بسته بندی سرکه 
  • کارخانه ها و کارگاه های  کیک بیسکوئیت و کلوچه
  • کارخانه ها و کارگاه های نان، رشته و غلات فرآوری و حجیم شده