فریبا کربلایی

کارشناس  فنی و نظارت 

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

شماره تماس : 02536162624

وظایف و مسئولیت ها :

  • کارخانه های نوشیدنی، یخ، میوه و سبزی تازه و فرآوری شده، سموم و غذاهای آماده