مجوز ورود كالا

 مجوزي است كه بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني و در صورت تكميل مدارك مربوطه , توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا ادارات تابعه , برحسب مورد , پس از طي مراحل قانوني و بررسي هاي لازم , صادر مي گردد و در واقع موافقت اوليه براي ورود كالاي مورد نظر , به كشورمي باشد.

(( كليه امور مربوط به كالاهاي فرايند شده ، براي اولين بار مي بايست ، از طريق اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي انجام پذيرد . ))

مدارك لازم , جهت صدور مجوز واردات  مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي  

جهت ورود كالاهاي مشمول ماده 16 قانون مواد خوراكي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي كه برطبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني , ورود آنها بلامانع مي باشد متقاضي مدارك ذيل را تكميل و به همراه درخواست در سربرگ شرکت که حاوی اطلاعات پرفرما بوده و به مهر و امضاء مدیریت شرکت رسیده باشد " ارائه مي نمايد:

1 – اصل پيش فاكتور(پروفروما)‌ معتبر , بانضمام دو برگ تصوير آن .

2 -  اصل اوراق ثبت سفارش تكميل شده به انضمام يك برگ تصوير صفحه اول آن

3- آناليز معتبر مرتبط با پروفرم كالا شامل مشخصات كامل فيزيكي , شيميائي و در صورت لزوم , مشخصات ميكروبي

4- پيش نمونه درصورت لزوم

5- درصورت داشتن سابقه ورود كالا با همان مشخصات قبلي ( توليد كننده و آناليز كالا )‌, تصوير پيش فاكتور سابقه , ضميمه ميگردد ( در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است )

‌چنانچه كالا (‌اسانس , رنگ , مواد افزودني و نگهدارنده ، مواد بسته بندي و ...) در يك واحد توليدي خاص مورد مصرف دارد مي بايستي تصوير پروانه ساخت , كه نام كالاي فوق در آن درج گرديده باشد , نيز ارائه گردد .

 پس از بررسي آناليز و مطابقت آن با استانداردهاي ملي يا منابع معتبر خارجي از قبيل WHO و BP.USP و غيره , مجوز ورود , صادر خواهد شد.

 

                                                                                                                                            

 

 

فایل ها