محمد امین اخویان

کارشناس فنی و نظارت

رشته تحصیلی : کارشناسی تغذیه

شماره تماس : 02536162639

واحدهای زیر نظر:

  • کارگاه ها و کارخانه های قنادی و بسته بندی مواد غذایی