« مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی »

 

1-     معرفی نامه کتبی واحد

2-     تصویر کلیه صفحات شناسنامه  و کارت ملی مسئول فنی

3-     5 قطعه عکس 4x3

4-     تصویر مدرک تحصیلی

5-     ارائه تاییدیه ارزش تحصیلی صادره توسط دانشگاه مربوطه جهت مسئولین فنی که فاقد سابقه مسئولیت فنی می باشند ( در مورد فارغ التحصیلان خارج از کشور تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ضروری است )

6-     ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظام وظیفه برای آقایان

7-     تکمیل برگ سوگند نامه موسس و مسئول فنی دارای تاییدیه امضاء توسط دفترخانه اسناد رسمی

8-     تکمیل برگ پرسشنامه مسئول فنی دارای تاییدیه امضاء توسط دفترخانه اسناد رسمی

9-     ارائه اصل پروانه مسئول فنی قبلی و استعفای ایشان ( در خصوص واحدهایی که مسئول فنی آنها تغییر می کند )

10-  ارائه نامه انجمن مسئول فنی و دو بار آگهی روزنامه به فاصله 15 روز ( در  خصوص مسئولین فنی با اولویت 2 )

11-  تصویر پروانه بهره برداری بهداشتی واحد

12-  اصل فیش بانکی واریزی مطابق تعرفه وزارت بهداشت

 

 

 

واحد صدور پروانه

 

فایل ها