معرفی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

 

 

 

 

 

 

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی : 

علی عزتی فر

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد تغذیه

 

 

 

شرح وظایف:

 1-بازرسی مستمر و برنامه‌ریزی‌شده از کارخانجات موادخوراکی، آشامیدنی، آرایشی-بهداشتی، نمونه‌برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه.

2- صدور، تمدید و اصلاح کلیه پروانه های بهداشتی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پس از انجام امور کارشناسی و طرح در کمیته فنی و قانونی معاونت غذا و دارو دانشگاه.

3- پاسخ به استعلام ها و مکاتبات با سازمان غذا و دارو، صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دانشگاه های علوم پزشکی و ...

4- صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر طبق ضوابط مربوطه.

5- بازرسی و نمونه برداری مدّون و منظم از مراکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، شامل انبارها، مراکز پخش و سردخانه ها.

6- حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی و اهتمام به رصد عرضه قاچاق کالاهای سلامت‌محور.

7- ارتقاء سطح ایمنی موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح تولید مطابق با استانداردها و معیارهای مربوطه.

8- اهتمام به برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد در حوزه تحت پوشش و ارتقاء رتبه آن.

9- پیگیری و اجرای طرح‌های ملی-استانی نظیر PMS، باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، امنیت غذایی استان و ...

10- تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی با رعایت اصول کرامت انسانی و نیز ایجاد ساختار نظام‌مند برای دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و سئوالات مطرح شده در خصوص مواد خوراکی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

11- تلاش در جهت تفکیک هدفمند بخش‌های تخصصی و تفویض فعالیت‌ها بین ادارات و رصد آن‌ها.

 

واحدهای تحت نظارت:

 واحدهای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی