جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩
 
ردیف نام واحد تولیدکننده و نوع محصول غیرمجاز نام تجاری مشخصات محصول فاقد/تعلیق    ابطال/جعل   پروانه ساخت / کدبهداشتی/مجوزورود       (با ذکرشماره) توضیحات مستندات تاریخ
1 کلوچه لاهیجان   جعل شماره پروانه ساخت جعلی7832 وجود جسم خارجی(پیچ) درون محصول-از شماره پروانه ساخت شماره 7832 مربوط به محصول کیک استفاده گردیده واز شماره تاسیس 1069 که مربوط به شرکت آقای وثوقی نیا می باشد. شکایت شفاهی  
2 اسمارتیز Bites وارداتی فاقد فاقد مجوز ورود یا پروانه ساخت   شکایت کتبی به شماره نامه 32925 مورخ 1386/9/3  
3 قند مزرعه   فاقد فاقد پروانه ساخت   شکایت کتبی به شماره نامه 3662 مورخ 1386/10/5  
4 دستمال کاغذی-شرکت امید سمنان محبوب- softgol   فاقد فاقد پروانه بهداشتی دستمال کاغذی با نام های تجاری محبوب(اتمام پروانه ساخت) و softgol (فاقد پروانه بهداشتی) قابلیت مصرف ندارد شکایت کتبی به شماره نامه د/1/4/20338 مورخ 1386/10/19  
5 خمیر دندان 2080مولتی ویتامین وارداتی فاقد فاقد مجوزهای بهداشتی بر اساس ماده 16 مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی قابلیت مصرف بهداشتی ندارد شکایت کتبی به شماره نامه  د/1/4/20838 مورخ 1386/10/20  
6 مایع سفیذکننده-شرکت تعاونی اشک رز راشین   عدم رعایت فرمولاسیون پروانه ساخت 39/10009 محصولات تولیدی به علت عدم رعایت فرمولاسیون وعدم همکاری شرکت در خصوص بازدید کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذائی ،تا اطلاع ثانوی مورد تائید نمی باشد. شکایت کتبی به شماره نامه پ/34/25/4725 مورخ 1386/11/16  
7 مایع اسیذی تمیز کننده کاسه توالت-شرکت تعاونی اشک رز راشین   عدم رعایت فرمولاسیون پروانه ساخت 39/10008 محصولات تولیدی به علت عدم رعایت فرمولاسیون وعدم همکاری شرکت در خصوص بازدید کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذائی ،تا اطلاع ثانوی مورد تائید نمی باشد. شکایت کتبی به شماره نامه پ/34/25/4725 مورخ 1386/11/17  
8 کلیه محصولات موسسه آقایان میرهاشم سعیدی و علی اکبر عبدالهی قمی روزچین   انقضای اعتبار پروانه ساخت-نداشتن مسئول فنی   با توجه به عدم فعالیت این موسسه با شماره تاسیس 6757 و انقضای اعتبار پروانه ساخت و نداشتن مسئول فنی ،کلیه محصولات تولیدی موسسه فوق از تاریخ صدور تا اطلاع ثانوی فاقد اعتبار می باشد    
9 مایع ظرفشوئی-شرکت پاکبان مشک   اتمام اعتبار پروانه ساخت 3204 به دلیل اتمام اعتبار پروانه های ساخت وعدم پیگیری لازم جهت تمدید وعدم اقدام لازم شرکت در خصوص رفع نواقص موجود در کارخانه با توجه به اصول GMP و تخلفات مکرر در خصوص عدم رعایت فرمولاسیون پروانه ساخت و عدم همکاری در زمینه بازدیدکارشناسان اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی ،محصولات تولیدی فوق تا اطلاع ثانوی مورد تائید نمی باشد.    
10 مایع سفید کننده-شرکت پاکبان مشک   اتمام اعتبار پروانه ساخت 3060 به دلیل اتمام اعتبار پروانه های ساخت وعدم پیگیری لازم جهت تمدید وعدم اقدام لازم شرکت در خصوص رفع نواقص موجود در کارخانه با توجه به اصول GMP و تخلفات مکرر در خصوص عدم رعایت فرمولاسیون پروانه ساخت و عدم همکاری در زمینه بازدیدکارشناسان اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی ،محصولات تولیدی فوق تا اطلاع ثانوی مورد تائید نمی باشد.    
11 انواع ماکارونی-شرکت آنا ماکارون آل ماکارون     پروانه ساخت 13175 شرکت آنا ماکارون تولید کننده ماکارونی با نام تجاری آل ماکارون به شماره ساخت 13175 تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. شکایت کتبی به شماره نامه د/1/2/ 20265مورخ 1386/10/16  
12 حلوا ارده شکری یاس اردکان   ابطال 17/819 غیر قابل مصرف بودن محصولات پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
13 حلوا ارده شکری نفیس اردکان   ابطال 17/829 عدم مراجعه جهت تمدید مجور بهداشتی ومعرفی مسئول فنی پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
14 حلوا ارده شکری سنتی اردکان   ابطال 17/814 عدم مراجعه جهت تمدید مجور بهداشتی ومعرفی مسئول فنی پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
15 حلوا ارده شکری قدس اردکان   ابطال 17/708 غیر قابل مصرف بودن محصولات پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
16 حلوا ارده شکری شادی اردکان   ابطال 17/827 عدم مراجعه جهت تمدید مجور بهداشتی ومعرفی مسئول فنی پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
17 حلوا ارده شکری شهد شابلی اردکان   ابطال 17/840 عدم مراجعه جهت تمدید مجور بهداشتی ومعرفی مسئول فنی پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
18 حلوا ارده شکری گلچین   ابطال 17/841 عدم مراجعه جهت تمدید مجور بهداشتی ومعرفی مسئول فنی پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
19 حلوا ارده شکری اطلسی   ابطال 17/817 عدم مراجعه جهت تمدید مجور بهداشتی ومعرفی مسئول فنی پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
20 حلوا ارده شکری طاووس   ابطال 17/803 عدم مراجعه جهت تمدید مجور بهداشتی ومعرفی مسئول فنی پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
21 حلوا ارده پائیزان   ابطال 17/822 غیرفعال پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
22 حلوا ارده شقایق   ابطال 17/836 غیرفعال پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
23 حلوا ارده کوثر   ابطال 17/823 غیرفعال پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
24 حلوا ارده شیرین کام   ابطال 17/802 غیرفعال پیرو نامه شماره 5899 مورخ 1386/8/30 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یزد.  
25 شرکت آقای غلامحسین پاکت چیان- مایع سفیدکننده شب تاب   ابطال   محصول یادشده به علت ابطال پروانه صنایع و پروانه های بهداشتی،غیربهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. شکایت کتبی به شماره نامه د/1/4/22496 مورخ 1386/11/21   
26 لاک پاک کن و پارافین آسیا       اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/21970 مورخ 1386/11/15  
27 ژل پرشین       اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/21970 مورخ 1386/11/15  
28 لاک پاک کن Titanic       اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/21970 مورخ 1386/11/15  
29 روغن بادام دلخواه       اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/21970 مورخ 1386/11/15  
30 لاک پاک کن دلخواه       اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/21970 مورخ 1386/11/15  
31 لاک پاک کن عرش طلائی       اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/21970 مورخ 1386/11/15  
32 ژل ارکید       اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/21970 مورخ 1386/11/15  
33 محصولات بهداشتی-شرکت زیبا چهره مروارید Figoora   فاقد   محصولات بهداشتی با نام تجاریfigoora مربوط به  -شرکت زیبا چهره مروارید فاقد مجوزهای بهداشتی لازم بوده و قابلیت مصرف بهداشتی ندارد د/1/4/21597 مورخ1386/11/9   
34 پودر کاکائو جو پرک سبز نام   فاقد   اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/7/21360 مورخ1386/11/6  
35 خمیردندان  2080مولتی ویتامین   فاقد   اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/20838 مورخ 1386/10/26  
36 حوله مرطوب و لوسیون ضدعفونی silan   فاقد   اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود کالاهای ذیل،فاقد مجوزهای لازم بهداشتی بوده و جهت مصرف مورد تائید نمی باشد. د/1/4/23262 مورخ 1386/12/4  
37 شرکت خوشه زرین امید-آرد نخودچی گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
38 شرکت خوشه زرین امید-خاکشیر گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
39 شرکت خوشه زرین امید-بلغور گندم گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
40 شرکت خوشه زرین امید-وانیل گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
41 شرکت خوشه زرین امید-آرد برنج گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
42 شرکت خوشه زرین امید-ذرت گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
43 شرکت خوشه زرین امید-نشاسته گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
44 شرکت خوشه زرین امید-شوید خشک گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
45 شرکت خوشه زرین امید-جو پرک گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
46 شرکت خوشه زرین امید-گندم پوست کنده گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
47 شرکت خوشه زرین امید-جو پوست کنده گلباران   فاقد پروانه ساخت   به علت عدم اخذ پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی محصولات ذکر شده مورد تایید نمیباشد د/1/7/20030مورخ1386/10/12  
48 حبوبات -شرکت صبا گستر کیانا   فاقد کد بهداشتی   محصول یاد شده فاقد کد بهداشتی معتبر بوده و تولیدات این شرکت بدون پروانه ساخت و با عدم حضور مسئول فنی مربوطه است لذا دستور فرمائید از عرضه و توزیع محصولات فوق در سطح آن دانشگاه ممانعت بعمل آید.  پیرو نامه شماره 5383 مورخ 1386/12/1 معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود  
49 پیراشکی نادری         نامه شماره 5572 مورخ 1387/1/10  
50 شرکت سلامت طعام درسا-سوسیس کوکتل با گوشت قرمز هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 23/10300 محصول یاد شده تا اطلاع ثانوی مورد تایید معاونت غذا اهواز نمی باشد نامه شماره د/1/2/21172 مورخ 1386/11/3  
51 شرکت سلامت طعام درسا-کالباس لیونر هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 23/10233      
52 شرکت سلامت طعام درسا-فرآورده گوشتی هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 23/10229      
53 شرکت سلامت طعام درسا-فرآورده گوشتی هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 23/10232      
54 شرکت سلامت طعام درسا-کالباس خشک هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 23/10228      
55 شرکت سلامت طعام درسا-همبرگر معمولی هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 23/10231      
56 شرکت سلامت طعام درسا-کباب لقمه هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 17579      
57 شرکت سلامت طعام درسا- سوسیس معمولی با گوشت قرمز هام هام   عدم اعتبار پروانه ساخت 23/10301      
58 حوله مرطوب و لوسیون ضدعفونی کننده-کارخانه اسپیدار سیلن   فاقد مجوز   محصولات زیر فاقد مجوزهای لازم بوده و قابلیت مصرف بهداشتی ندارد د/1/4/23367 مورخ1386/12/4  
59 فرآورده های گوشتی کرمانشاه  اختران   عدم اعتبار پروانه ساخت   پروانه های ساخت محصولات شرکت فرآورده های گوشتی کرمانشاه به دلیل تعطیلی شرکت فاقد اعتبار میباشد. د/1/2/22399 مورخ 1386/11/20  
60 آب نبات- ترشک عسل تام پروانه ساخت 3428 شماره ثبت 556 جعل شماره پروانه ساخت 3428 پروانه ساخت 3428 مربوط به کنسرو ماهی شرکت زرین ماهی می باشد نامه شماره 8/2/5/5948 مورخ 1386/10/4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز  
61 شرکت تعاونی کشت و صنعت مشک آوران کاشان - گلاب و انواع عرقیات گیاهی هنگام- شهد نوشان و یا هر نام دیگراز این واحد تولید کننده   تعلیق به دلیل تعطیلی واحد مذکور از مردادماه سال 1385 شماره پروانه ساخت گلاب :40/10091 (شماره قدیم19597) شماره پروانه ساخت عرقیات گیاهی:40/10092 (شماره قدیم 19598)   نامه شماره پ/39/19/8051 مورخ 1386/9/13 معاونت غذاو دارو کاشان  
62 قند یاخین   عدم اعتبار پروانه ساخت پروانه ساخت به شماره 13577 پروانه ساخت درج شده معتبر نمی باشد پ/34/2/30002 مورخ 1386/12/4  
63 روغن زیتون -آب انار زیتونک و سنتی زیتونک زربینی روغن زیتون -آب انار تقلبی(جعلی)- تقلبی(جعلی)   تقلبی بودن- تقلبی بودن نامه معاونت غذاو دارو دانشگاه گیلان 3-د/11191 مورخ 1386/9/20  
64 ماست پاستوریزه پرچرب و شیر پاستوریزه کم چرب -شرکت آدینه سمنان آدینه   عدم اعتبار پروانه ساخت ماست پاستوریزه پرچرب به شماره ساخت 13515و شیر پاستوریزه کم چرب به شماره ساخت 11748 محصولات تولیدی شرکت آدینه سمنان دارای نام تجاری آدینه شامل ماست پاستوریزه پرچرب3%با شماره ساخت 13575وشیرپاستوریزه کم چرب با شماره ساخت11748به علت نداشتن مسئول فنی وعدم تمدید پروانه های مذکور مورد تائید نمی باشد نامه شماره 38818 مورخ 1386/10/12  
65 بستنی شیری پاستوریزه وانیلی- شرکت بستنی سازی بیستون پینکی   اتمام اعتبار پروانه ساخت 14935   نامه شماره 12786 مورخ 1386/10/1  
66 عرق نعنا به چین به چین         د/1/2/24282 مورخ1386/12/14  
67 گلاب گلیون گلیون         د/1/2/24282 مورخ1386/12/14  
68 گلاب گلیشاد سبز گلیشاد سبز     40/10168   د/1/2/24282 مورخ1386/12/14  
69 عرق نعنا گلیشاد سبز گلیشاد سبز     40/10167   د/1/2/24282 مورخ1386/12/14  
70 عرق شنبلیله گلیشاد سبز گلیشاد سبز     40/10167   د/1/2/24282 مورخ1386/12/14  
71 عرق شاطره گلیشاد سبز گلیشاد سبز     40/10167   د/1/2/24282 مورخ1386/12/14  
72 نخ دندان مینا   فاقد   فاقد پروانه ساخت د/1/7/23084 مورخ1386/11/29  
73 نخ دندان بی دی   فاقد   فاقد پروانه ساخت د/1/7/23084 مورخ1386/11/29  
74 نخ دندان کرست   فاقد   فاقد پروانه ساخت د/1/7/23084 مورخ1386/11/29  
75 پشمک حاج عباداله   فاقد پروانه ساخت   سو استفاده از تشابه اسمی با پشمک حاج عبداله د/1/7/23084 مورخ1386/11/29  
76 آلوچه مشدی   جعل   جعل پروانه ساخت دارای رنگ و فاقد قابلیت مصرف د/1/7/23084 مورخ1386/11/29  
77 خوشه آردینه-بسته بندی حبوبات وادویه جات و خشکبار   آدرس:خرم آباد-شهرک صنعتی شماره 1 فاقد ندارد فاقد پروانه های بهداشتی-نداشتن مسئول فنی د/1/7/23085مورخ1386/11/29  
78 گلپر-بسته بندی گلپر   آدرس:خرم آباد-میدان ابوذر ابطال 48/10071 نا مناسب بودن وضعیت بهداشتی کارخانه و تولید در شرایط غیر بهداشتی د/1/7/23085مورخ1386/11/29  
79 لبنیات الغدیر فروزان آدرس:بروجرد-میدان آیت الله بروجردی ابطال 48/10002 تولید در شرایط غیر بهداشتی-عدم کنترل محصولات توسط مسئول فنی د/1/7/23085مورخ1386/11/29  
80 صنایع غذایی مهر انواع مربا ونبات و پولکی     جعل شماره پروانه ساخت 312-4197 جعل پروانه ساخت د/1/7/24281مورخ1386/12/14  
81 نمک صدف-نمک سحاب   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
82 نمک لعل- نمک لعل   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
83 نمک آئینه- نمک فائز   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
84 نمک سپید- نمک سپند   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
85 نمک شفق- نمک شفق   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
86 نمک نعیم- نمک نعیم   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
87 نمک تعاونی شماره 9 کومش   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
88 نمک سفید لاسجرد زمرد   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
89 دلنجک-نمک رفقا   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
90 کهن نمک فلق   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
91 نمک زهره زهره   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
92 نمک گلسار گلسار   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
93 نمک نغمه صحت   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
94 نیکان نمک اختر   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
95 نمک امین و رامین فرید   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
96 نمک بلور سرخه بلور   ابطال   غیرقابل مصرف و انقضای شماره پروانه ساخت- نمک غیر تصفیه نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
97 آلوچه و زردآلو هانی ترش   فاقد   فاقد درج مشخصات بهداشتی نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
98 کره سپاهان فائزان ونک-فائزان کره پاستوریزه و کره پاستوریزه کم چرب تعلیق شماره پروانه ساخت جعلی4538کره پاستوریزه-شماره پروانه ساخت جعلی18859کره پاستوریزه کم چرب عدم اعتبار شماره پروانه ساخت درج شده-توقیف محصولات نامه شماره 7643مورخ 1385/12/2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
99 خلال بادام و زردالو امروز   جعل ش-پروانه بهداشتی جعلی8378 درج مشخصات جعلی بهداشتی نامه شماره 23073 مورخ 1385/11/5دانشگاه علوم پزشکی قزوین  
100 شرکت ساوالان تمبر آلوچه تکتا   جعل ش ساخت جعلی 909 درج مشخصات جعلی بهداشتی نامه شماره 23073 مورخ 1385/11/5دانشگاه علوم پزشکی قزوین  
101 نیکان نمک صحت جاده خراسان-روبروی شهرک صنعتی علی آباد-کیلومنر 2جاده چنداب فاقد ش-ساخت10186 تولید نمک یددار معمولی(غیر تصفیه) نامه شماره9454 مورخ 1385/11/8دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
102 شرکت امین و رامین سمنان   فاقد   تولید نمک یددار معمولی(غیر تصفیه) نامه شماره7116 مورخ 1385/11/15دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
103 آب معدنی جرموک     غیر قابل مصرف   عدم انطباق با استاندارد ملی نامه شماره پ/34/25/1444 مورخ1387/2/29 ورارت بهداشت   
104 حسن میرشکارزاده قمصری(شرکت گلاب سوگند)گلاب -انواع عرقیات گیاهی سوگند گلاب(شیشه در اوزان 300-450-600-سیسی)انواع عرقیات گیاهی عدم تمدید پروانه ساخت                            فاقد پروانه ساخت پروانه ساخت12948                                       فاقد پروانه ساخت از تاریخ 1385/8/20 از درجه اعتبار ساقط گردیده است به استناد نامه شماره پ/29/19/11080 مورخ1386/12/19دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
105 شرکت کشت و صنعت تک گل بهاره طوبی-تک گل   جعل گلاب با کد بهداشتی جعلی ک -ل-گ-/12/981عرقیات گیاهی با کد بهداشتی جعلی ک-ع-/12/492 آلودگی میکروبی-و غیر قابل مصرف-جعل کدهای بهداشتی نامه شمارهپ/29/19/11171 مورخ1386/12/22 معاونت غذا و داروی دانشگاه کاشان  
106 دستمال کاغذی-شرکت بهاور شمال اراسته شماره پروانه بهره برداری جعلی1778-پروانه شاخت جعلی5229-تاریخ تولید تابستان84- جعل مشخصات بهداشتی-نام تجاری و نام تولیدکننده با توجه به تعطیلی کارخانه در حال حاضر و عدم تولید محصول جعلی بوده و تولید کننده کالای تقلبی مشخص نمی باشد   نامه شماره 135/411/734 مورخ 86/11/3سازمان بازرسی استان گیلان  
107 الوچه و زغال اخته -گلمان گلمان   دارای مشخصات جعلی پروانه ساخت8354-تاریخ تولید12/86-جعلی میباشد   پ/34/25/2499 مورخ1387/3/19 معاونت بهداشت استان  
108 مقطر غلیظ گیاهی گل جوش سراب بطری شیشه ای 120ccجواز تاسیس 105-1898 شماره ثبت 386-جواز ساخت 20882/105 فاقد پروانه ساخت   فاقد ترکیبات تشکیل دهنده-تاریخ تئلید-ادرس محل تولید نامه شماره19269مورخ1386/11/13دانشگاه تبریز  
109 کشت و صنعت گل بهاره قمصر  تک گل   فاقد کد بهداشتی جعلی گ-ل-ک/12/981(گلاب)ع-ک/12/492(عرقیات گیاهی) تولید بدون اخذ مجوز بهداشتی-عرضه محصولات واجد الودگی میکروبی و غیرقابل مصرف-جعل کد بهداشتی نامه دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شماره پ/29/19/11141 مورخ21/12/1386  
110 زغال اخته دلچسب جعل     جعل شماره پروانه ساخت حاوی رنگ مصنوعی و غیر قابل مصرف نامه شماره پ/12/84/15/271 مورخ1387/1/14 دانشگاه اصفهان  
111 شرکت بستنی تحفه تهران-شیرپاستوریزه پرچرب رسپینا با بسته بندی کیسه چند لایه پلی اتیلنی 1000میلی لیتری فاقد اعتبار 16/12591 اتمام اعتبار پروانه ساخت و تولید بدون مجوز نامه شماره 845380مورخ1387/2/24 دانشگاه ایران  
112 ژاو ژاو جرم زدا غیر مجاز   پروانه ساخت تقلبی نامه شماره پ/34/25/3181 مورخ1387/4/9 دانشگاه قم  
113   دوسر نان جو جعلی کد بهداشتی جعلی    نامه شماره853108 مورخ1387/2/31 دانشگاه ایران  
114 کارگاه خیارشور بیدواز بیدواز خیارشور ابطال کد شناسه نظارت26/301   رونوشت نامه شماره 91/1287 مورخ1387/2/25 معاونت غذا و دارو دانشگاه خراسان شمالی  
115 صنایع غذایی مبتکر بانی-الوچه فراوری شده بانی بسته بندی در پروپیلن -تاریخ تولید 86/12 تاریخ انقضا یکسال پس از تولید-ادرس :قم-بلوار دل اذر-پلاک 1065- فاقد درج ناخوانا   نامه مورخ 87/3/1 -شکایت شخصی  
116 نان جو دوسر   جعل کد بهداشتی جعلی م-ب/ف/0300   نامه شماره 853108مورخ1387/2/31دانشگاه ایران  
117 پنیرپیتزا  لبنه برچسب پنیر پیتزا با زمینه قرمز با  شماره ثبت 1871 تاریخ تولید86/7 و انقضا 87/1 جعل شماره پروانه ساخت تقلبی 69801 جعل مشخصات بهداشتی درج شده نمونه برپسب ارسالی همراه نامه شماره پ2/ن/1072مورخ87/1/24دانشگاه اراک 1387/4/18
118 ساقه طلایی امین امین شهرک صنعتی دامغان جعل شماره پروانه ساخت جعلی 8640 جعل مشخصات بهداشتی درج شده نامه شماره1299مورخ87/2/24دانشگاه سمنان 1387/4/18
119 شرکت نسیم و شمیم تناول   ابطال پروانه تاسیس و بهره برداری 4828شماره پروانه ساخت 16727   نامه شماره2159مورخ87/2/3دانشگاه صفهان 1387/4/18
120 شوکا طعام(سوسیس معمولی  با گوشت قرمز مجاور   تعلیق 39/10577   نامه شماره 28/54/1057مورخ1386/2/3دانشگاه قزوین 1387/4/20
121 شوکا طعام(سوسیس معمولی  با گوشت مرغ مجاور   تعلیق 39/10375   نامه شماره 28/54/1057مورخ1386/2/3دانشگاه قزوین 1387/4/20
122 شوکا طعام (سوسیس با 55%گوشت مرغ مجاور   تعلیق 39/10366   نامه شماره 28/54/1057مورخ1386/2/3دانشگاه قزوین 1387/4/20
123 جام گستران چای مخلوط داخلی و خارجی نامی   غیر مجاز 39/10292   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
124 جام گستران چای  داخلی  نامی   غیر مجاز 39/10293   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
125 جام گستران چای خارجی نامی   غیر مجاز 39/10294   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
126 جام گستران چای کیسه ای خارجی نامی   غیر مجاز 39/10295   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
127 جام گستران چای کیسه ای مخلوط داخلی و خارجی نامی   غیر مجاز 39/10296   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
128 جام گستران چای کیسه ای داخلی نامی   غیر مجاز 39/10297   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
129 جام گستران قند کله خرد شده سلطان   غیر مجاز 39/10146   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
130 جام گستران چای خارجی سلطان   غیر مجاز 39/10147   نامه شماره پ/34/25/3241 مورخ 1387/4/22 دانشگاه قم 1387/4/22
131 الوچه فراوری شده یکتانه   جعل شماره پروانه ساخت جعلی 55130 بیش از حد مجاز بودن خاکستر کل نامه شماره 800/2102مورخ87/1/17دانشگاه شهید بهشتی 1387/4/22
132 الوچه فراوری شده گل پسند ارومیه-کیلومتر30شهرک صنعتی جعل پروانه ساخت جعلی 8353 درج ادرس جعلی نامه شماره 4019مورخ87/2/18دانشگاه اذربایجان و نامه شماره 797مورخ87/1/29 دانشگاه قزوین 1387/4/22
133 اروم خوش ترگل انواع عرقیات   ارومیه-2کیلومتری جاده سلماس فاقد فاقد فاقد مجوز بهداشتی  نامه شماره 6/14/30837مورخ86/12/22دانشگاه اذربایجان غربی 1387/4/22
134 پشمک حاج عباداله   فاقد   سوئ استفاده از تشابه اسمی محصول پشمک با نام تجاری حاج عبدالله نامه شماره 21590مورخ86/12/16دانشگاه تبریز 1387/4/22
135 کیمیا بهارستان پارس قند حبه و خرد شده کیمیا   فاقد     نامه شماره 12787مورخ87/2/17دانشگاه فارس 1387/4/22
136 قند نیکو-قند حبه و خرد شده رازمین   فاقد     نامه شماره 12787مورخ87/2/17دانشگاه فارس 1387/4/22
137 صنایع غذایی زهره خرم اباد زهره   فاقد   فاقد ازمایشگاه کنترل محصول نامه شماره 13873مورخ87/2/12دانشگاه لرستان 1387/4/22
138 ابوالفضل محسنی-باسلوق و مسخطی   قم-خ30متری 7تیر-کوچه31پلاک24 ابطال کد بهداشتی 30/077 به درخواست صاحب واحد نامه شماره 6122مورخ87/1/31 دانشگاه قم 1387/4/22
139 محمد زاره جعبه شیرینی شبنم بجنورد جعل کد بهداشتی جعلی ج/12/005   نامه شماره 91/969مورخ 87/2/14دانشگاه خراسان شمالی 1387/4/22
140 الوچه شایان   فاقد     نامه شماره 5/7/94مورخ87/1/26دانشگاه تبریز 1387/4/22
141 الوچه ترش نوش   فاقد     نامه شماره 5/7/94مورخ87/1/26دانشگاه تبریز 1387/4/22
142 الوچه تم نوش   فاقد     نامه شماره 5/7/94مورخ87/1/26دانشگاه تبریز 1387/4/22
143 الوچه تک نوش   فاقد     نامه شماره 5/7/94مورخ87/1/26دانشگاه تبریز 1387/4/22
144 الوچه تک تک   فاقد     نامه شماره 5/7/94مورخ87/1/26دانشگاه تبریز 1387/4/22
145 ادامس bubblejug   فاقد     نامه شماره2226مورخ87/2/29 1387/4/22
146 پودر نوشیدنی فوری popping candy   فاقد     نامه شماره 840193مورخ87/2/19دانشگاه ایران 1387/4/22
147 ادویه جات خوراکی تابنده فر   فاقد     نامه شماره840201مورخ87/2/19دانشگاه ایران 1387/4/22
148 پودر دندان   در دو نوع: سفید کننده     حاوی فلوراید فاقد     نامه شماره1089مورخ87/2/22 1387/4/22
149 پوشک بچه سافتگل پروانه ساخت1540ب-سری ساخت86پ-پروانه بهره برداری از وزارت صنایع123/13045 فاقد تولید بدون مجوزهای بهداشتی-استفاده از پروانه ساخت و نام تجاری جعلی   نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/19 1387/4/22
150 دستمال کاغذی یزدان شماره ثبت5020-پروانه بهره برداری از صنایع45/9302-شماره پروانه ساخت 5093-ب- فاقد تولید بدون مجوزهای بهداشتی-استفاده از پروانه ساخت و نام تجاری جعلی   نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/20 1387/4/22
151 دستمال کاغذی لیدا شماره ثبت3067-پروانه بهره برداریصنایع123/8732 فاقد تولید بدون مجوزهای بهداشتی-استفاده از پروانه ساخت و نام تجاری جعلی-درج دو پروانه ساخت بر روی محصول   نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/21 1387/4/22
152 دستمال کاغذی سافتگل شماره ثبت 3067-پروانه بهره برداری از صنایع 123/8732 فاقد تولید بدون مجوزهای بهداشتی-استفاده از پروانه ساخت و نام تجاری جعلی درج دو پروانه ساخت بر روی محصول   نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/22 1387/4/22
153 دستمال کاغذی محبوب شماره ثبت3067-پروانه بهره برداریصنایع123/8732-ش پروانه ساخت پ/4092-سری ساخت پ/85-شماره پروانه بهره برداری بهداشت888 فاقد     نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/23 1387/4/22
154 دستمال کاغذی محبوب شماره ثبت3067-پروانه بهره برداریصنایع123/8732-ش پروانه ساخت پ/4092-سری ساخت پ/85-شماره پروانه بهره برداری بهداشت889 فاقد     نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/24 1387/4/22
155 دستمال کاغذی نانسی شماره ثبت3067-پروانه بهره برداریصنایع123/8732-ش پروانه ساخت پ/4092-سری ساخت پ/85-شماره پروانه بهره برداری بهداشت890 فاقد     نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/25 1387/4/22
156 دستمال توالت لیدا شماره ثبت3067-پروانه بهره برداریصنایع123/8732-ش پروانه ساخت پ/4092-سری ساخت پ/85-شماره پروانه بهره برداری بهداشت891 فاقد     نامه شماره ع/1199مورخ87/2/22دانشگاه سمنان-نامه شماره 67/8مورخ86/9/1دانشگاه سمنان-و پیرو بخشنامه د/1/4/20338مورخ96/10/26 1387/4/22
157 کرم الیزا   فاقد مجوز بهداشتی   عدم صدور مجوز جهت واردات نامه شماره 1595مورخ87/2/10اداره کل نظارت 1387/2/31
158 الوچه فراوری شده گلپسند الوچه فراوری شده فاقد پروانه ساخت   اعلان ادرس جعلی نامه شماره 6/14/4019مورخ1387/2/18دانشگاه اذربایجان غربی- و نامه شماره 28/53/1662مورخ1387/2/24دانشگاه قزوین  
159 شرکت صنایع غذاییمهران شهد طوس هوشمند فراورده یخی خوراکی چوبی منجمد تک قلو به وزن 50+2/5گرم و دو قلو به وزن 50+2/5گرمدر پوشش پلی پروپیلنواقع در شهرک صنعتی توس فاز 2-اندیشه 7 ابطال شماره پروانه ساخت 50/11101 شماره پروانه بهره برداری3010 فاقد اعتبار(عدم تمدید پروانه از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه مشهد به دلیل مغایرت محصول با استاندارد مربوطه رونوشت نامه شماره72/2/5331 مورخ1387/3/9 معاونت غذا و دارو دانشگاه مشهد  
160 شرکت صنایع غذایی شیما اذربایجان -الوچه شیما الوچه فراوری شده جعل شماره ثبت 135612پروانه بهره برداری جعلی 893فاقد پروانه ساخت   نامه شماره 2922مورخ 1387/3/12اداره کل سلامت محیط و کار-نامه شماره 134563مورخ 1387/3/6دانشگاه گلستان  
161 سید مهدی نوابی-گلاب و عرقیات گیاهی طوبی   جعل کد بهداشتی جعلی  ک/ل/گ/12/994 کد بهداشتی غیر معتبر و عرضه محصولات واجد الودگی میکروبی و غیر قابل مصرف نامه شماره پ/29/29/1440مورخ87/2/29معاونت غذا و داروی کاشان 1387/5/19
162 شرکت کشت و صنعت تک گل بهاره تک گل   جعل کد بهداشتی جعلی  ک/ل/گ/12/981-ک ع/12/492 کد بهداشتی غیر معتبر و عرضه محصولات واجد الودگی میکروبی و غیر قابل مصرف نامه شماره پ/29/29/1440مورخ87/2/29معاونت غذا و داروی کاشان 1387/5/19
163 پنیرپیتزا  تابا تولید در روستای شهرستان ابهر به مدیریت اقای معصومی فاقد     نامه شماره 19/4/6/1066مورخ1387/2/23معاونت غذا و دارو زنجان 1387/5/19
164 آلوچه یلدا تبریزکیلومتر25جاده مرند جعل شماره پروانه بهره برداری جعلی893 وجودرنگ مصنوعی کارموزین وغیرقابل مصرف بودن محصول خاکسترکل16/3درصد نامه 5/7/21680مورخ87/3/8غذاوداروتبریزونامه11288مورخ87/4/12غذاوداروقزوینونامه800/6833مورخ87/4/4غذاوداروبهشتی 1387/5/6
165 گلاب وانواع عرقیات گیاهی دهقان   فاقد     به استناد نامه شماره 2443 مورخ1387/4/4دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
166 زهره پاک قزوین زهره   ابطال پروانه ساخت به شماره22659پروانه بهره برداریبه شماره5793 تغییرکاربری وابطال پروانه بهره بردار صنایع نامه شماره 2963مورخ 87/3/12دانشگاه ع پ قزوین  
167 کارخانه ترش نام مشهد-آب آلبالو   شهرک صنعتی طوس جعل ش پروانه ساخت جعلی5523وکدبهره برداری جعلی2812 جعل مشخصات بهداشتی -وجودرنگهای مصنوعی غیرمجازدرمحصول نامه161/282-87/1/17مرکزبهداشت ودرمان جنوب تهران ونامه 11/72/2/7794-87/4/5غ د دانشکاه ع پ مشهد  
168 تعاونی845بیسکوئیت شیرین غزال چیا   ابطال پرونه ساخت ش 15552 تا اطلاع ثانوی به علت غیرفعال بودن وعدم تمدید پروانه ساخت نامه ش12748-86/10/1غ د دانشگاه ع پ کرمانشاه  
169 نمک غیرتصفیه -نمک کوبی امین ورامین  امین ورامین-فرید نمک غیرتصفیه در اوزان کمتر از25ک گ ابطال   عرضه نمک غیرتصفیه در اوزان کمتر از25ک گ نامه ش2495مورخ1387/4/3غ د دانشگاه ع پ سمنان 1387/5/21
172 آلوچه زغال لخته  وطن   فاقد     نامه ش100/12218مورخ87/4/30 دانشگاه ع شهید بهشتی  1387/6/12
173 زیبا وش آتی مایع دستشویی 20 ک گ فاقد   وزن غیر مجاز ش پروانه ساخت و پروانه بهره برداری جهت اوزان 20 ک گ نبوده  نامه ش31426مورخ 87/5/8 دانشگاه ع شیراز 1387/6/12
174 شرکت سلولزی آلیس -دستمال کاغذی آلیس کد محصول 502 آدرسکیزد شهرک صنعتی فاز یک -سمت راست  جعل شماره پروانه بهره برداری جعلی292   نامه ش 7208مورخ 87/4/25 دانشگاه ع پ تبریز 1387/6/12
175 پودر لاغری و پودر نیروزا افلاطون   فاقد   عدم داشتن مجوز اعم از تولید و عرضه نامه شماره د/5/927354  مورخ 87/5/19اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت 1387/6/20
176 آب زرشک    شرکت چشمه سهند ایلیا     عدم صحت شماره ساخت درج شده  نامه شماره د/1/2/9363مورخ 87/6/25اداره کل نظارت بر مواد غذایی  1387/7/14
177 دوغ بطر آق دوغ فراورده لبنی پاستوریزه ترنم     فاقد پروانه بهداشتی و شماره ساخت درج شده جعلی  نامه ش پ/34/2/12673 مورخ معونت بهداشتی 87/7/11 1387/7/17
178 ماکارونی نوین کارخانه -جاده کاشان   ش پروانه ساخت3770و پ بهره برداری490/4 استفاده از رنگ غیر مجاز   1387/7/17
179 روغن زیتون   دستچین  رودبار - روبروی گرمابه لابه جعل شماره پروانه ساخت جعلی 14318 نتیجه آزمایشگاه به شماره 416 مورخ 87/3/5 دانشگاه همدان مبنی بر عدم صلاحیت مصرف انسانی نامه شماره پ/57303/34/16 مورخ 87/5/6 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان  1387/6/5
180 پنیر  گلچین سالار   فاقد   تولید غیرمجاز نامه شماره 5627 مورخ 87/4/11 مخاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1387/6/5
181 آلوچه فرآوری شده  فرنیاز ناز تبریز جاده شبستر روستای ملک زاده  جعل شماره بهداشت جعلی 15225/62   نامه شماره 1310 مورخ 87/4/19 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم و مستندات واحد آمار اداره کل نظارت بر مواد غذایی 1387/6/5
182 شرکت احد کارآزموده بستنی تکی با روکش شکلاتی وانیلا بستنی چوبی  فاقد فاقد پروانه ساخت  قافد پروانه ساخت  نامه شماره 2786 مورخ87/4/12 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 1387/6/5
183 شرکت احد کارآزموده خامه قنادی شیرین شده منجمد وانیلا منجمد یا بسته بندی در کیسه پلی اتیلن در کارتن ده کیلوگرمی ابطال پروانه ساخت 20646 اتمام اعتبار پروانه ساخت   نامه شماره 2786 مورخ87/4/12 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 1387/6/5
184 دوغ   بیتا آدرس تبریز کیلومتر 15 جاده تهران تلفن 0411-6272857 تاریخ تولید 86/9/2 و انقضا 86/12/2 پروانه بهره برداری صنایع 18562 جعل شماره پروانه ساخت جعلی تولید بدون داشتن پروانه بهداشتی نامه شماره 4917 مورخ 87/4/11 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1387/6/5
185 پخش ناصری - زردچوبه و جوهرلیمو پخش ناصری تهران خ انقلاب بین فخررازی و دانشگاه شماره 1158 طبقه اول تلفن 76965012 سه خط فاقد _  فاقد مجوز بهداشتی  نامه شماره 6/6 ب مورخ 87/1/24 ریاست محترم مرکز سلامت محیط و کار نامه شماره 180/2/439 مورخ 87/4/15 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1387//6/5
186 شرکت تعاونی صابون سازی ملایم ممسنی- مایع دستشویی اول Avval   جعل پروانه بهره برداری جعلی 611 پروانه ساخت جعلی د/5/32975/2 جعل مشخصات بهداشتی درج شده برروی محصول  طبق استعلامانجام شده از واحد آمار مایع دستشویی اول دارای پروانه ساخت نمیباشد و با توجه به نامه شماره 14231 مورخ 87/5/8 دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 1387/6/5
187 شرکت شیمی پاک - محصول استحکام دهنده ناخن رسپینا شماره ثبت 99072 ابطال  شماره پروانه ساخت 4371 فاقد شماره سری ساخت و تاریخ انقضا میباشد تاریخ اعتبار پروانه ساخت مورخ 83/4/29 به اتمام رسیده است  نامه شماره 24656 مورخ 87/4/10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس 1387/6/5
188 دوغ تک گلپایگان تک گلپایگان بسته بندی در کیسه پلاستیکی فاقد فاقد تولید و عرضه غیرمجاز نامه شماره8251مورخ 87/4/10 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 1387/5/16
189 قهوه فوری Al-Nescafe بسته بندی در شیشه  فاقد     نامه مورخ 87/4/24 شرکت نستله ایران 1387/5/16
190 ریمل بیژن تاریخ ساخت 2002 تاریخ انقضا 2009 ساخت کشور فرانسه جعل شماره مجوز بهداشتی جعلی 1/6/1274 درج مشخصات جعلی بهداشتی نامه شماره 2318 مورخ 87/3/26 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 1387/5/16
191 عرقیات گیاهی کارگاه خانم عصمت عبدیلی اروم خوشبو شناسه نظارت ع/6/001  ابطال   عدم معرفی مسئول فنی واجد شرایط و عدم همکاری جهت بازدید کارشناسان موادغذایی استان از کارگاه مربوطه نامه شماره 6/14/10546 مورخ 87/4/19 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 1387/5/28
192 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری پنج ستاره (آقای شاه ملایی) گل پر و گلسران قمصر    جعل پروانه ساخت 87517/19 جعل پروانه ساخت تولید و بسته بندی و عرضه محصول واحد آلودگی میکروبی نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
193 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری سید قصرالدین نوابی گلچین     جعل کد بهداشتی453 جعل کد بهداشتی تولید بسته بندی و عرضه محصول واحد آلودگی میکروبی  نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
194 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری آقای سید مرتضی نوابی سرمد   ابطال  کد بهداشتی گ/12/518 (گلاب ) و کد بهداشتی 4/12/520 عرقیات گیاهی  استفاده از کدبهداشتی غیر معتبر تولید بسته بندی و عرضه محصول واجد آلودگی میکروبی  نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
195 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری آقای میرغنی پایتخت گل (سرگل)    جعل کدبهداشتی 1082 جعل کدبهداشتی تولید بسته بندی و عرضه محصول واجد آلودگی نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
196 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری آقای عباس رضایی قمصری  سرشک گل   ابطال کدبهداشتی گ/12/053 و گ-ل-ک/12/987 (گلاب) و 4/495-ک و 4/12/530 (انواع عرقیات گیاهی) استفاده از کدبهداشتی غیر معتبر تولید بسته بندی و عرضه محصول واجد آلودگی میکروبی  نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
197 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری آقای سید عباس ناصری پور ریاحین - رایحه - رایحه نبی - نسیم بهشت   ابطال و جعل کدبهداشتی گ-ل-ک 12/978 برای گلاب و کدبهداشتی جعلی گ-ل-ک/12/978 برای انواع عرقیات گیاهی استفاده از کدبهداشتی غیر معتبر تولید بسته بندی و عرضه محصول واجد آلودگی میکروبی و کد بهداشتی جعلی نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
198 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری آقای مهدی افتخاریان  افتخاریان    ابطال کد بهداشتی گ/12/054 برای گلاب و پ/29/3/1/2563 و گ/12/054 برای انواع عرقیات گیاهی استفاده از کدبهداشتی غیر معتبر تولید و بسته بندی و عرضه محصول واجد آلودگی میکروبی نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
199 گلاب و عرقیات گیاهی کارگاه گلاب گیری آقای سید محمود حسینی فاضل    جعل عرقیات گیاهی کد بهداشتی 4100 جعل کدبهداشتی غیر معتبر تولید و بسته بندی  عرضه محصول واجد آلودگی میکروبی نامه شماره پ/29/193819 مورخ 87/5/19 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/6/12
200 مایع سفیدکننده تجن    جعل  شماره پروانه ساخت 4288 جعل شماره پروانه ساخت و تولید بدون مجوز نامه شماره د/ص /4/7734 مورخ 87/6/19 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران  1387/6/19
201 پاستیل فله  Candy Mix   فاقد    فاقد مجوز بهداشتی واردات  نامه شماره د/1/2/9632 مورخ 87/6/31 معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1387/6/31
202 پماد همراه با مکمل  لارکو توزیع مکملها کرم زیبایی شامپو لوسیون و غیره فاقد   فاقد هرگونه مجوز بهداشتی نیازمندیهای روزنامه جام جم روز سه شنبه مورخ 8 مرداد 1387 1387/5/8
203 کارگاه گلابگیری آقای محمد محمدی سده (شرکت ترنم گلاب و عرقیات گیاهی) تیراژه و تیراژه کاشان   جعل کدبهداشتی جعلی 992/12/گ-ل-ک و 060/12/گ جعل کدبهداشتی و تولید و عرضه محصولات دارای آلودگی میکروبی و غیرقابل مصرف نامه شماره پ/4148/19/29 مورخ 87/6/2 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 1387/7/14
204 کارگاه گلابگیری آقای حسین مصلح-گلاب و عرقیات گیاهی مه گل - کوهساران   جعل   تولید بدون مجوز بهداشتی - استفاده از پروانه ساخت جعلی - عرضه محصولات دارای آلودگی میکروبی و غیرقابل مصرف بودن  نامه شماره پ/29/19/4152 مورخ 87/6/2 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان 1387/7/14
205 اردشیر شمس / ماکارونی ماکارونی نود   ابطال پروانه ساخت شماره 23/10127 و پروانه بهره برداری 4713 تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد نامه شماره 8/2/5/2489 مورخ 87/5/28 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز 1387/7/14
206   پونک دستمال کاغذی جعل سوء استفاده و جعل شماره پروانه ساخت شرکت نالیمان به شماره 2905 ب که متعلق به نام تجاری پوپه میباشد و در حال حاضر خط تولید کارخانه تعطیل میباشد جعل مشخصات بهداشتی کارخانه نالیمان با نام تجاری پوپه نامه شماره 4799 مورخ 87/4/20 معاونت غذاودارو دانشگاه قزوین به استناد درخواست معاونت غذاو دارو دانشگاه تبریز 1387/7/16
207 صابون سازی پیروز ان جی صابون ضد لک قصاره گیاهی ضد جوش و ضد لک 50 گرمی (براساس نمونه ارسالی) انواع صابونهای حاوی عصاره گیاهی شامل صابون حاوی عصاره 12گیاه- صابون بچه حاوی عصاره گیاهی- صابون بهداشتی حاوی عصاره گیاهی - صابون بهداشتی حاوی روغن زیتون - صابون بهداشتی دست و صورت شفاف(براساس اعلام دانشگاه تبریز) فاقد مجوزهای لازم 21/10917-21/10918- 21/12677 - 21/12408 -21/11309 - 21/11310 قرارداد شرکت صابونسازی پیروز و عطاری ناجیان از تاریخ 79/10/3 لغایت 88/5/20 بوده است در صورتیکه مجوز از تاریخ 87/6/11 لغایت 87/9/11 صادر شده است و در مدت قبل از تاریخ 87/6/11 شرکت صابونسازی پیروز به صورت بدون مجوز تولید قراردادی برای آقای ناجیان با نام تجارتی ان جی انجام میداده است نمونه ارسالی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین - عدم اطلاعان و مدارک مربوطه در پرونده شرکت پیروز در ارتباط با آقای ناجیان - فاقد بودن آدرس کامل تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت بر روی محصول- مغایرت فرمولاسیون پروانه ساخت با مواد متشکله بر روی طرح اتیکت  1387/7/28
208 شرکت بسته بندی مزرعه واقع در کیلومتر 25 جاده کاشان/قند کله شکسته رویال قند کله شکسته 900کرمی فاقد هرگونه مجوز بهداشتی   فاقد مجوزهای بهداشتی است بر اساس نامه شماره 34/25/6068 پ اداره نظارت بر مواد غذایی - آشامیدنی - آرایشی و بهداشتی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 1387/9/13
209 شرکت بازرگانی آزاد Garchan کلیه واردات از منبع مذکور ابطال پروانه واردات بهداشتی   ابطال پروانه واردات بهداشتی نامه اداره کل نظارت برمواد غذایی - آشامیدنی - آرایشی و بهداشتی به شماره 1/2/9336 د مورخ 87/6/25 1387/7/13
210 شرکت شکوفه پاییزان /محصولات شوینده آختارتاپ محصولات شوینده     عدم رعایت موازین بهداشتی و تولید محصولات غیرقابل مصرف و غیراستاندارد بدون حضور مسئول فنی نامه شماره 5/7/8271 مورخ 1387/5/8معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1387/6/27
211 کشور چین /واردات هرگونه ماده اولیه و محصولات غذایی  آشامیدنی بر پایه شیر   واردات هرگونه مواد اولیه و محصولات غذایی و آشامیدنی بر پایه شیر     آلودگی شیر به ماده شیمیایی ملامین در کشور چین   نامه شماره 1/7/9811 د مورخ 1387/7/3 معاونت غذاودارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1387/7/14
212 آلوچه فرآوری شده  حامی آلوچه فرآوری شده  فاقد مجوز   تولید بدون اخذ مجوز و با نام تجاری حامی نامه شماره 1/2/8564 د مورخ 1387/6/10 معاونت غذاودارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بازگشت به نامه شماره غ/3586 مورخ 87/5/12 معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  1387/6/21
213 فرآورده های لبنی پاستوریزه ترنم دوغ آق دوغ ظروف پلی اتیلن با در پلی اتیلن       جاده فرودگاه - کوچه مهران جعل  پروانه ساخت جعلی 21/11945 مربوط به موسسه جمشید و سلیمان مطلب زاده پروانه بهره برداری 5080 جعل و تولید بدون مجوز بهداشتی و استفاده از شماره پروانه ساخت درج شده مربوط به محصول مخلوط فرآوری شده آلوچه - آلبالو- خرما و تمشک مربوط به موسسه جمشیدو سلیمان مطلب زاده  نامه شماره پ/34/25/5538 مورخ 87/7/29 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 1387/8/26
214 چشمه سار هدایت-آب بسته بندی سیکاب  آب آشامیدنی ظروف پت و پلی اتیلنی در اوزان 5-10-15-19 لیتری به آدرس اهواز به شماره 5232-06 ابطال  شماره پروانه ساخت 23/10336 ابطال پروانه بهره برداری صنایع و پروانه های تاسیس و بهره برداری و مسئول فنی به شماره 6623 و پروانه ساخت با شماره 23/10336 نامه شماره 8/2/5/2844 مورخ 87/5/13 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز 1387/8/26
215 شرکت مهراب ماهور البرز- آب آشامیدنی هراز ساوه -ابتدای جاده یل آباد ابطال  پروانه ساخت 24571 تا اطلاع ثانوی بدلیل خروج تجهیزات خط تولید از کارخانه و عدم اطلاع به معاونت غذاودارو دانشگاه مربوطه از محل جدید به استناد نامه شماره 2/ن/7381 مورخ 87/7/21 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک 1387/8/26
216 کارخانه شی فو شی فو آبلیموی خالص 100% ابطال  پروانه ساخت شماره 1798 به علت عدم تمدید پروانه ساخت و حذف از لیست پروانه بهره برداری اداره صنایع نامه شماره 2283 مورخ 87/7/24 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 1387/8/26
217 رنگ غیرمجاز بجای زعفران  صفارالزعفران    saffron yellow رنگ شیمیایی فاقد   این رنگ شیمیایی و غیرمجاز توسط حجاج در عربستان خریداری و در مراکز تهیه و تولید مواد غذایی از جمله رستورانها - قنادیها - پولک  نبات پزیها و دیگر مراکزی که نیاز به زعفران دارند و حتی توسط خانواده ها بجای زعفران مصرف میشود نامه شماره 6/5867 ب مورخ 87/5/29 مرکز سلامت محیط و کار معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1387/8/26
218 شرکت کشت و صنعت روئینه کندوان - پودر تقویت موی سر موئینه  کندوان  پودر - آدرس : مازندران - چالوس - ولی آباد کندوان فاقد د/5/92/16287 فاقد درج شماره پروانه ساخت نامه شماره پ/34/25/5332 مورخ 87/7/9 دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/8/26
219 شرکت کشت و صنعت روئینه کندوان - پودر پروتئین گیاهی جوانه سویا کندوان  پودر - آدرس : مازندران - چالوس - ولی آباد کندوان فاقد د/5/92/16287 فاقد درج شماره پروانه ساخت نامه شماره پ/34/25/5332 مورخ 87/7/9 دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/8/26
220 صنایع بسته بندی برکت - لوبیا چیتی برکت دریانی بسته بندی در کیسه پلی پروپیلن  فاقد   تولید غیرمجاز - فاقد پروانه ساخت  طبق شکوائیه ثبت دفتر به شماره 22620 مورخ 87/7/21 این اداره کل و نمونه واصله 1387/8/26
221 شرکت جودانه - جودانه  ساتل  تولیدکننده جو پوست کنده به آدرس مشهد - کیلومتر 15 جاده سنتو - اراضی چاهشنگ ابطال    واحد غیرفعال میباشد و از سال 1377 تعطیل شده است  نامه شماره 14880 مورخ 87/6/31 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 1387/8/26
222 شرکت معطر کاشان  برتر (نام تجاری شرکت معتبر نویدکاران که دارای مجوز میباشد) گلاب و انواع عرقیات گیاهی فاقد   فاقد مجوز بهداشتی و بسته بندی بصورت مخفیانه بصورت بازرگانی روانه سطح عرضه میگردد نامه شماره پ/29/5614 مورخ 87/7/27 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان          شایان ذکر است برتر نام تجاری معتبر شرکت نویدکاران میباشد و شرکت نسبت به نام فوق سوءاستفاده نموده است 1387/8/26
223 شرکت آریانور کویر یاران گلاب گلاب و انواع عرقیات گیاهی جعل شماره پروانه ساخت شرکت زرین گلاب   جعل کدبهداشتی 40/10166 و 40/10165 مربوط به پروانه ساخت گلاب و انواع عرقیات گیاهی شرکت زرین گلاب تولیدکننده محصول با نام فدک نامه شماره پ/29/19/5737 مورخ 87/7/30 معاونت محترم غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/8/26
224 شرکت صنایع شیر جی کوثر - شیرفرادما اورنگ   فاقد     رونوشت نامه شماره 17256 مورخ 87/7/20 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 1387/8/26
225 بسته بندی چای آقایان هوشنگ کریملو و رمضان خانی دلنشین چای خارجی  ابطال  22/10430 عدم فعالیت کارخانه  نامه شماره 180/2/1909 مورخ 87/7/23 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  1387/8/26
226 بسته بندی چای آقایا هوشنگ کریملوو رمضان خانی دلنشین  چای خارجی  ابطال  22/10429 عدم فعالیت کارخانه  نامه شماره 180/2/1909 مورخ 87/7/23 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  1387/8/26
227 پودر اشتها آور و چاق کننده  سینا پودر   فاقد     نامه شماره 18/1333 مورخ 87/6/10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهار محال بختیاری  1387/8/26
228 پودر مکمل  ویتا پروتئین مثلثه  پودر محصولی از مرکز گیاهان دارویی و حجامت طب رضوی فاقد شماره پروانه و کد 01/40642 /الف 15311100   نامه  شماره 34/25/5333 /پ مورخ 87/7/9 دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/8/26
229 شرکت کشت و صنعت روئینه کندوان - پودر گیاهی افزاینده  روئین تن کندوان  پودر- آدرس مازندران - چالوس - ولی آباد کندوان  فاقد د/5/92/16287  فاقد درج شماره پروانه ساخت نامه شماره 34/25/5332 /پ مورخ 87/7/9 دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/8/26
230 گلاب و عرقیات غیرمجاز خرداد         نامه شماره پ/39/19/6627 مورخ 87/9/2 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1387/10/1
231 کلوچه سنتی مغزدار پانیذ   فاقد   عدم درج شماره مجوز بهداشتی و آدرس واحد تولیدی و رعایت سایر مفاد ماده 11 قانون مواد خوراکی - هیچگونه پروانه ای جهت کلوچه با نام تجاری پانیذ صاد نگردیده است رونوشت نامه 6/4712 ب مورخ 87/6/2 مرکز سلامت محیط کار و نظریه واحد آمار اداره کل نظارت در ظهر نامه مذکور 1387/8/11
232 شاهین شهد خراسان 1- بستنی پاستوریزه شیری 2- بستنی شیری وانیلی 2,2 نانی (قیفی و حصیری در پوشش پلی پروپیلن ) ابطال  21677 -21678 تغییر خطوط تولید و حذف خط تولید بستنی  نامه شماره 13340 مورخ 87/6/9 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 1387/8/11
233 آقای مجتبی موحدراد - شکلات  شکلات سپهر خیابان اتحاد- خ 17 غربی پلاک 5 ابطال    نداشتن مسئول فنی و آزمایشگاه و تولید غیرقانونی و عدم تمدید پروانه ساخت به حکم مراجع ذیصلاح پلمپ گردیده است نامه شماره 601/2/28 مورخ 87/7/3 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1387/8/11
234 شرکت کاموشیر مهر - دوغ دامنه کرکس  دوغ با بسته بندی پک  جعل  شماره پروانه ساخت جعلی 40/10045  با شماره پروانه ساخت شیر پاستوریزه کم چرب به شماره 40/10045 دوغ بسته بندی شده است  نامه شماره 5449 مورخ 87/7/21 معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/8/11
235 آلوچه و لواشک غیربهداشتی فاقد نام تجاری با آدرس درج شده در مشخصات محصول  نامشخص آدرس : خ خاوران شهرک کاروان 20متری امام زمان هشت متری دوم شرقی پلاک 21 فاقد  تولید غیرمجاز نام تجاری نامشخص بسته بندی در منزل مسکونی آدرس درج شده جعلی گزارش بازرسی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ضمیمه نامه شماره 180/2/429 مورخ 87/6/17 1387/8/11
236 شرکت ماهان  اعظم  گلاب و انواع عرقیات گیاهی  فاقد   دارای آلودگی میکروبی و غیرقابل مصرف  نامه شماره 5387 مورخ 87/7/15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/8/11
237 گلابگیری سنتی نیایش  گلاب و انواع عرقیات گیاهی فاقد    تولید و بسته بندی و عرضه محصول بصورت مخفیانه  نامه شماره 5453 مورخ 87/7/21 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  1387/8/11
238 محصولات لبنی گلپادوغ تک گلپایگان کیسه پلاستیکی دسته دار که بر روی برچسب آدرس کرج جاده ملارد نرسیده به مارلیک و شماره تلفنهای 6500727 -0261 و همراه 1754327 -0912 درج شده است فاقد   فاقد مجوزهای بهداشتی   تصویر بسته بندی توصیه شده  1387/8/11
239 دوغ میلاد  میلاد کیسه پلاستیکی دسته دار که برروی برچسب تلفن همراه 5687913 -0912 درج شده است  فاقد   فاقد مجوزهای بهداشتی  تصویر بسته بندی توصیه شده  1387/8/11
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
Copyright ©2008 MUQ.AC.IR. All rights reserved.