کارت فعالیت مسئول فنی
 
 مراحل اخذ کارت فعالیت مسئول فنی:
 

۱- ورود به سایت TTAC  و ورود به بخش عضویت (اشخاص حقیقی و حقوقی)

۲-ثبت نام واحد تولیدی از طریق یکی از گزینه های: ثبت نام شرکت(در صورتیکه به نام شرکت باشد)/ثبت نام کارخانه/کارگاه(در صورتیکه به نام شخص باشد) و تکمیل کارتابل

۳-ثبت نام مسئول فنی در قسمت درخواست صلاحیت مسئول فنی و تکمیل مدارک خواسته شده و انتخاب حوزه فعالیت غذایی یا آرایشی و ارسال به کارشناس

۴-تایید صلاحیت مسئول فنی از طریق شرکت در کمیته و گذراندن آموزش بدوخدمت و بارگذاری گواهی در کارتابل و تایید نهایی توسط معاونت غذا و دارو 

۵- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود(از طریق عضویت/ورود به سامانه) و در قسمت اطلاعات شعب وتعریف شعبه کارخانه یا کارگاه از طریق گزینه افزودن و تکمیل کامل آن 

۶- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود در قسمت اطلاعات شعب (شعبه کارخانه/کارگاه) قسمت استخدام مسئول فنی جستجو و ارسال درخواست همکاری به مسئول فنی 

۷-مراجعه مسئول فنی به کارتابل خود (از طریق عضویت/ورود به سامانه) قسمت پروانه ها و قبول همکاری و تکمیل روزهای حضور توسط مسئول فنی 

۸- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود (از طریق عضویت/ورود به سامانه)و قسمت اطلاعات شعب/پروانه ها و پرداخت الکترونیک فیش مربوطه در سایت

۹- سپس در همان قسمت اطلاعات شعب /فعالیت ها تعریف نام کاربری جهت مسئول فنی به طوری که با نام کاربری قبلی مسئول فنی(شخصی) متفاوت باشد

۱۰-صدور وچاپ کارت فعالیت مسئول فنی از طریق کارتابل مدیرعامل و مهر و امضا طرفین (ساخت مهر مسئول فنی شامل: نام و نام خانوادگی وشماره ۵ رقمی فعالیت)

 

مدارک لازم جهت ثبت نام واحد در سامانه TTAC:

 

۱- فایل عکس پرسنلی مدیرعامل (در اندازه  ۲۰۰ کیلو بایت)  

۲-تصویر صفحه اول شناسنامه

۳- تصویرکارت ملی جدید

۴- تصویر کارت پایان خدمت جدید

۵- فرم گواهی امضا مدیر عامل در یکی از دفاتر رسمی

۶-اساسنامه شرکت (در صورت وجود)

۷-روزنامه آخرین تغییرات شرکت (در صورت شرکت بودن)

۸-تصویرسند مالکیت یا اجاره نامه محل

 
 

مدارک لازم جهت ثبت نام احراز صلاحیت مسئول فنی در سامانه TTAC:

۱- فایل عکس پرسنلی مسئول فنی (در اندازه  ۲۰۰ کیلو بایت)  

۲-تصویر صفحه اول شناسنامه

۳- تصویرکارت ملی جدید

۴- تصویرکارت پایان خدمت جدید

۵- فرم گواهی امضا مسئول فنی در یکی از دفاتر رسمی

۶-اصل مدرک تحصیلی مسئول فنی

۷-تصویر گواهی های دوره های آموزشی مسئول فنی

۸-تصویر پروانه های مسئول فنی به عنوان سابقه کار

نکات مهم هنگام ثبت نام:

 

* در هنگام وارد کردن تاریخ در سامانه TTAC با کلیک بر روی تاریخ سال، ماه وروز باید به صورت انتخابی تعیین شود از تایپ کردن خودداری نمایید.

* رمز باید شامل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک کاراکتر مانند @ یا # یا * .... و۸ عدد به انگلیسی باشد.

* نسبت به شرکت در دوره های مرتبط و بویژه دوره آموزش بدو خدمت اقدام و پس از اخذ گواهی دوره جهت بارگذاری در کارتابل خود اقدام نمایید.

* مسئول فنی دارای سابقه کار باید پروانه مسئول فنی خود را در قسمت سوابق کاری بارگذاری نمایند.

*دقت نمایید صرفا حوزه فعالیت غذایی یا آرایشی علامت زده شود از تیک زدن سایر حوزه ها مانند دارویی تجهیزات پزشکی به علت نامرتبط بودن با حوزه کاری شما خودداری کنید. 
*پس بررسی و برگشت توسط اداره نظارت مجدد با مراجعه به کارتابل خود و در قسمت رزومه با مشاهده قسمت روند مدرک از تایید یا رد مدرک و از نتیجه احراز صلاحیت مطلع گردید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صدور پروانه مسئول فنی