برگزاری آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات عملیات خوب آزمایشگاهی GLP
برگزاری آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات عملیات خوب آزمایشگاهی GLP

برگزاری آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات عملیات خوب آزمایشگاهی GLP

آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات عملیات خوب آزمایشگاهی GLP در تاریخ 4 مرداد ۱۴۰۰ در سالن جلسات معاونت غذا و دارو با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

کشف و توقیف مقادیر زیادی دارو ازیک واحد مسکونی
کشف و توقیف مقادیر زیادی دارو از یک واحد مسکونی

کشف و توقیف مقادیر زیادی دارو ازیک واحد مسکونی

از یک منزل مسکونی مقادیر زیادی دارو به دلیل نگهداری در منزل ، توزیع خارج از مسیر رسمی شرکت دارویی و نگهداری غیر مجاز کشف و توقیف گردید.

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1400
برگزاری نخستین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1400

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1400

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه­ مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1400

قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی
قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی

قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی

به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی می رساند که این معاونت در راستای شعار سال کمیته فنی و قانونی صدور پروانه را بصورت هفتگی برگزار می کند.