از شیرخشک های جدول ذیل، توزیع شیرخشک Neocate و Elecare از بیمارستان حضرت معصومه (س) و سایر شیرخشک های خاص مستقیما از سازمان غذا و دارو به درب منزل بیمار ارسال می گردد.

لازم به ذکر است توزیع سایر شیرخشک های AR  و LF و HA و  PDF و ... در داروخانه های سطح استان صورت می گیرد.

فایل ها