ردیف

نام واحد تولیدی

نوع فرآورده

نام تجاری

پروانه بهره برداری

    نام مسئول کارگاه

      آدرس

1

سردخانه ثابت ساز

سردخانه بالای صفر

 

 

متقیان

جاده قدیم تهران-کیلومتر-جنب مدسه عالی قضایی

2

سردخانه قائم

سرد خانه بالای صفر

 

 

سعید صابری

بلوار شهید خداکرم خیابان8

3

 سردخانه مهریخ

سرد خانه بالای صفر

 

 

رمضانی

قم-جاده قدیم قم-تهران کیلومتر4-انتهای 20 متری شهید باقری

4

سردخانه بهسرد کوه سفید

سردخانه بالای صفر

 

 

خزری پور

قم-جاده کوه سفید-بعدازپل کمربندی-دست راست

5

سردخانه برودت ساز

سردخانه بالای صفر

 

 

محمد کمالی

قم - شهرک صنعتی شکوهیه - بلوار شهید چمران - خیابان مریم قطعات G83-86

6

سردخانه خورشیدی فر-مهدیه

سرد خانه بالای صفر

 

 

خورشیدی فر

قم-بلوار شهید دل اذر-انتهای کوچه شماره 4

7

سردخانه اتحاد پایدار

سردخانه بالای صفر

 

 

کاشانی

قم - جاده قدیم تهران - میدان دانشگاه - خیابان ولیعصر (میدان میوه و تره بار)

8

سردخانه سرماساز خورشید

سردخانه بالای صفر

 

 

 

جاده قدیم تهران بعداز ترمینال ک15

9

فراز شیمی آذر پاد

سموم خانگی

دایک

 

محمدعلی مرادی

شکوهیه-خیابان سنبل - خیابان اقاقیا پلاک 180

10

شیمی قهرمان

سموم خانگی

اتک

 

 

جاده کاشان ابتدای جاده کهک

11

رفاه شیمی

سموم خانگی

شهاب. هجوم

 

 

شکوهیه بلوار خامنه ای کوچه 7

12

شکوه شیمی صنعت

سموم خانگی

کاوالییر

 

نصر اصفهانی

شکوهیه خیابان چمران 4 قطعه G75

13

سلامت افشان پاک تک

گندزدای سبزی

پاک تک

 

مصطفی ضیاچی

شکوهیه خیابان سنبل خیابان اقاقیا قطعه P167