غلامحسین توحیدی نژاد

کارشناس فنی و نظارت

رشته تحصیلی : کارشناسی تغذیه

شماره تماس : 02536162634

پست الکترونیک : 

وظایف و مسئولیت ها :

  •  

 

واحدهای زیرمجموعه :

  • کارخانه های فرآورده های گوشتی