ردیف

فرآیندها

لینک سامانه

1

عضویت و ثبت نام شرکت های تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده، اصناف

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=Pages&ID=76

2

ثبت تجهیزات پزشکی(جدید)

http://register.imed.ir/

3

ثبت نام شرکت در سامانه غذا و دارو

https://entities.ttac.ir/#/

4

درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه غذا و دارو

https://entities.ttac.ir/#/

5

عضویت و ثبت نام اصناف و شرکت های متقاضی فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=Pages&ID=81

6

ثبت نام مسئول فنی تجهیزات پزشکی توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=Pages&ID=82

7

ثبت درخواست نمایندگی توزیع شرکت های تجهیزات پزشکی

http://import.imed.ir//

8

گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی

http://import.imed.ir//

9

استعلام فهرست قیمت کالاهای مصرفی مورد تایید اداره کل جهت اطلاع رسانی عموم مردم

http://report.imed.ir/Additionals/Reg_ReportGeneral.aspx

 

راهنمای ثبت نام متقاضیان در سامانه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی

 

راهنمای ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه غذا و دارو TTAC و سامانه IMED به منظور دریافت پروانه ساخت

راهنمای اعلام کمبود، مشکلات کیفی و شرکت های واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی