مرکز پاسخگویی 190

 

مرکز پاسخگویی 190 عهده دار پاسخگویی تلفنی از طریق شماره تلفن 190 به سوالات دارویی و مسمومیت ها و ارائه راهنمایی های لازم به همشهریان عزیز و همچنین اطلاع رسانی درخصوص کمبودهای دارویی و تهیه داروهای کمیاب می باشد.

 

پاسخگویی به سوالات اطلاعات دارویی و کنترل مسمومیت ها:

 

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم عهده دار پاسخدهی به سوالات دارویی و موارد مسمومیت به صورت شبانه روزی و از طریق داخلی 2 شماره تلفن 1490 می باشد. در این مرکز به سوالات ذیل به صورت تلفنی پاسخ داده می شود: موارد مصرف و عوارض ناخواسته ناشی از دارو، مصرف داروها در دوران بارداری و شیردهی، مقدار مصرف، احتیاط و منع مصرف داروها، تداخلات اثر داروها با هم و با مواد خوراکی و نتایج آزمایشگاهی، اطلاعات سم شناسی و مسمومیت ها، اقدامات اولیه در برخورد مسمومیت های ناشی از دارو، مواد شیمیایی، شوینده های خانگی، گازهای سمی، گزش حیوانات سمی، گیاهان سمی، مواد مخدر و محرک، مواد نفتی، فلزات سنگین، سموم دفع آفات، اطلاعات تخصصی در زمینه مسمومیت های گروهی، مسمومیت های شغلی و آلودگی های محیط با سموم.

 

پاسخگویی به سوالات کمبودهای دارویی:

 

 با شماره گیری تلفن 190 و سپس انتخاب کد 1، کارشناسان مرکز، راهنمایی لازم را جهت تهیه داروها و معرفی نزدیک ترین داروخانه ای که داروی مورد نیاز بیمار را موجود دارد، در اختیار قرار می دهند.

 

فایل ها