منشور اخلاقی کارکنان معاونت غذا و دارو

و لقدْ کرّمْنا بنی‏ آدم و حملْناهمْ فی الْبرّ و الْبحْر و رزقْناهمْ من الطّیّبات و فضّلْناهمْ على‏ کثیرٍ ممّنْ خلقْنا تفْضیلاً

ما انسان ها را گرامى داشتیم؛ و آنها را در خشکى و دریا، (بر مرکب هاى راهوار) حمل کردیم؛ و از انواع روزی هاى پاکیزه به آنان روزى دادیم؛ و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کرده‏ایم، برترى بخشیدیم.

به استناد آیه مبارکه " و لقدْ کرّمْنا بنی‏ آدم و..." و استعانت از درگاه خداوند متعال ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم در جهت تکریم و جلب رضایت ارباب

رجوع که همانا رضایت حق تعالی است بر باورهای زیر هم‌پیمان، استوار و تلاش خواهیم کرد:

 • همه جانبه خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود فرض نماییم .
 • خدمات ما موجب سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی مردم می شود.
 • موفقیت در دستیابی به اهداف سازمان را همانا ارائه خدمات مناسب به مردم می دانیم.
 • در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
 • جلب رضایت ارباب رجوع  را یکی از مهمترین معیارهای موفقیت و بسترهای تعالی خود و دانشگاه می دانیم. و در هنگام ارائه خدمات به این ویژگی پایبندیم.


ما همواره ارزش های ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خداپسندانه به مردم می شود، فراموش نخواهیم کرد:

 • ضمن حضور منظم و به موقع در محل کار و رعایت انضباط اداری و پوشش و ظاهری مناسب و آراسته موافق با فرهنگ اسلامی- ایرانی، بهترین روش ها را برای ارایه خدمات با کیفیت مطلوب به مردم بکار گیریم.
 • اهداف سازمانی را بطور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می نماییم.
 • امور و وظایف محوله را براساس زمانبندی مشخص با مستند سازی روش ها انجام داده، برای انجام مطلوب وظایف، دانش و مهارت خود را ارتقا دهیم. و از اعمال سلائق شخصی خود پرهیز خواهیم کرد.
 • نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار خواهیم کرد.
 • وظیفه خود می دانیم که از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهاد های سازنده در این امر مهم یاری می رسانیم.
 • ما همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح سازمانی فراهم خواهیم کرد.
 • نوآوری و بهبود مستمر در ارایه خدمات یک ارزش مهم سازمانی برای ما محسوب می شود.
 • در جهت ترویج کار هوشمندانه و شایسته بجای کار زیاد و کم بهره تلاش خواهیم نمود.
 • از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری می نماییم.
 • به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مطابق با آموزه‌های دینی و اسلامی، اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبند باشیم.
 • خدمات، فرصت ها و تسهیلات را عادلانه، بدون تبعیض، کاستی، نقص و با اخلاق و پرهیز از هر گونه غرض‌ورزی و کینه‌توزی ارایه و توزیع نماییم .
 • حفاظت از کرامت انسانی و شأن اجتماعی همه مراجعین را وظیفه خود دانسته، برخورد محترمانه و فروتنی با مردم را سرلوحه کار خود قرار داده، مشکلاتشان را با نیت وانگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و ارباب رجوع باحوصله و دقت شنیده، ضمن رعایت قوانین و مقررات و ضوابط حاکم و با پرهیز از هرگونه توصیه و اهمال کاری در انجام امور، دلسوزانه و به طور صحیح و سریع کار ارباب رجوع را به سرانجام رسانیم. و از سرگردانی آنها جلوگیری می کنیم.