معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم

 

« منشور حقوق بیمار در داروخانه »

در راستای تبیین حقوق بیمار در مؤسسات دارویی و ارتقای کیفیت خدمات و همچنین به منظور بهبود و ارتقای شاخص های سلامت جامعه و اجرای ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوط بدین وسیله منشور حقوق بیمار در داروخانه به شرح زیر ابلاغ می گردد :

 

 1. بیمار حق دارد بعد از دریافت دارو از داروساز در داروخانه ، اطلاعات مورد نیاز درباره درمان دارویی اش ( از جمله مقدار و نحوۀ صحیح مصرف دارو ) را سؤال نماید و داروساز موظف است تا تفهیم کامل بیمار به تمامی سؤالات دارویی بیمار پاسخ گوید . اطلاعات داده شده باید بدون اصطلاحات تخصصی و کاملاً واضح باشد به طوریکه بیمار قانع و به طور کامل توجیه شود . علاوه بر ان داروساز موظف است مقدار و نحوۀ مصرف دارو را مطابق دستورالعمل شمارۀ 739/د مورخ 5/2/80 مکتوب نماید .
 2. بیمار حق دارد که حرمت و شأن او در داروخانه حفظ شده و به نیازهای دارویی او با رعایت ضوابط و مقررات به موقع و به طور کامل توجه شود .
 3. بیمار حق دارد در رابطه با حفظ اسرار بیماری و وضعیت سلامت خود به داروساز اعتماد کامل داشته باشد و داروساز می باید در روابط کاری خود چنین اطمینانی را برای بیماران فراهم نماید .
 4. بیمار حق دارد در مورد داروهایی که پزشک برای او تجویز می کند از داروساز در داروخانه راهنمایی و مشاوره بخواهد .
 5. بیمار حق دارد به پاسخ های داروساز در رفع نیازهای دارویی اش اطمینان کند و داروساز مسئول گفته ها و توصیه های خود می باشد .
 6. بیمار حق دارد از داروساز خود درباره منافع و مضرات و هزینه های دارویی اش اطلاعات بخواهد و داروساز باید بیمار را راهنمایی کند .
 7. بیمار حق دارد که بداند در صورت فراموش کردن یک دوز دارو ، چه باید کرد .
 8. بیمار حق دارد که بداند چطور متوجه شود داروهای مصرفی اش اثر کرده و علامت پیشرفت درمان چیست .
 9. داروساز می تواند با توجه به سطح آگاهی بیمار و در صورتی که از گروه پزشکی باشد اطلاعات اضافی ارائه نماید .
 10. داروساز باید در مورد تداخل داروهای تجویز شده در نسخه با غذا ، داروهای دیگر و پاسخ های آزمایشگاهی بیمار را راهنمایی کند .
 11. داروساز باید توصیه های مصرف دارو در حالت بارداری یا شیردهی را در صورت لزوم به بیمار اعلام نماید .
 12. داروساز باید بیمار را در صورت مصرف " دارویی همزمان با سایر داروها " ( داروهای OTC ، ضد بارداری ، خوراکی و غیره ) در صورت لزوم راهنمایی کند .
 13. داروساز باید در صورتی که بیمار دارای بیماری زمینه ای نیز هست ، نحوۀ مصرف داروهای موجود در نسخه را به بیمار توصیه نماید .
 14. داروساز باید صحت دوزاژ تجویزی را با توجه به شرایط بیمار ( سن ، وزن و غیره ) بررسی و در صورت لزوم با پزشک معالج مشورت نماید .
 15. داروساز باید عوارض جانبی مهم دارو را با توجه به برگۀ راهنمایی بیمار ( بروشور ) با رعایت شرایط بیمار هشدار دهد .

اقتضا دارد این منشور در محل مناسب و در معرض دید بیماران و مراجعین داروخانه نصب گردد