مهندس مهسا جهانبخش اسکویی

کارشناس  فنی و نظارت

رشته تحصیلی : دانشجوی دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی

شماره تماس : 02536162624

پست الکترونیک : mahsa.jahanbakhsh@gmail.com

وظایف و مسئولیت ها :

  • عضو کمیته صدور پروانه های بهداشتی ساخت

 

واحدهای زیرمجموعه :

  • کارخانه های فرآورده ه های لبنی
  • کارخانه های روغن
  • کارخانه های شکلات و فرآورده ه های کاکائویی
  • کارخانه های قند، شکر، نبات و مواد اولیه