برگزاری دومین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1401

برگزاری دومین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1401

برگزاری نخستین جلسه کمیته تجویز منطقی دارو در سال 1401 (RUM)

برگزاری نخستین جلسه کمیته تجویز منطقی دارو در سال 1401 (RUM)

برگزاری نهمین جلسه شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت غذا و دارو

برگزاری نهمین جلسه شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت غذا و دارو

تودیع و معارفه مدیر نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

تودیع و معارفه مدیر نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اخبار و اطلاعیه‌ها

دستاوردها

آموزشی

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

آنچه در مورد تاریخ انقضا داروها باید بدانیم؟

1399/12/27 گروه اخبار دارو
در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

در صورت بروز مسمومیت، قبل از رسیدن به مراکز درمانی چه کنیم؟

1399/12/27 گروه اخبار دارو

اطلاعیه‌ها

قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی

به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی می رساند که این معاونت در راستای شعار سال کمیته فنی و قانونی صدور پروانه را بصورت هفتگی برگزار می کند.

1400/01/23 گروه اخبار غذا

لیست داروخانه های کشیک در نوروز 1400

لیست داروخانه های کشیک در نوروز 1400

1399/12/22 گروه اخبار دارو

میز خدمت

میز خدمت دارو

میز خدمت غذا

میز خدمت آزمایشگاه

میز خدمت تجهیزات پزشکی