فرایندهای مربوط به داروهای تحت کنترل و مخدر

§ مراحل تحویل دارو به بیماران صعب العلاج

مدارک مورد نیاز شامل:

1.      فرم نسخه تنظیم شده توسط پزشک متخصص معالج

2.      اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه بیمار

3.      پاتولوژی یا مدارک پزشکی که دال بر بیماری باشند

بررسی مدارک فوق توسط کارشناس

ارجاع به کمیسیون پزشکی و اخذ تاییدیه کمیسیون

تشکیل پرونده بیمار

صدورفاکتور

تحویل دارو

تبصره: در مراجعات بعدی ارائه پوکه های دارو و اصل شناسنامه بیمار الزامی است.

§ مراحل تحویل دارو به مراکز درمان سوء مصرف مواد (MMT)

1.      ارائه نامه معاونت درمان مبنی بر میزان دوز تحویلی به مراکز

2.      حضور مسئول فنی مرکز طی هماهنگی قبلی در واحد توزیع داروی مخدر جهت ارائه دفتر ثبت داروی مخدر و پوکه های خالی دارو

3.      بررسی دفتر ثبت داروی مخدر و پوکه ها و بررسی موجودی دارو با دفتر ثبت

4.      صدور حواله فروش دارو و پرداخت وجه دارو

5.      مراجعه به محل انبار داروئی و تحویل دارو

 

§ ضوابط تحویل دارو به مراکز درمانی و جراحی محدود

 

1.      ارسال درخواست داروی مخدر صرفا به صورت ماهانه با در نظر گرفتن نیاز مصرفی مرکز

2.      هماهنگی لازم با واحد داروی مخدرحداقل یک روز قبل از موعد مقرر جهت مراجعه

3.      حضور داروساز مسئول فنی جهت دریافت دارو، در شرایط خاص و موارد استثناء می بایست نماینده مرکز به صورت مکتوب از سوی مرکز مربوطه جهت تخویل گرفتن دارو معرفی گردد.

4.      دریافت دارو در قبال تحویل کلیه پوکه ها

 

§  ضوابط تحویل داروی القاء کننده سقط (میزوپروستول) در داروخانه های منتخب استان (هلال احمر و الهادی)

مدارک مورد نیاز شامل:

1.      اصل شناسنامه زوجین

2.      نسخه متخصصین زنان و زایمان

3.      ارائه حداقل 2 سونوگرافی جدید

تبصره: بررسی مدارک و تحویل دارو در داروخانه های منتخب صورت می پذیرد.

§ ضوابط تحویل داروهای محرک CNS (ریتالین، دگزامفتامین و ...... ) در داروخانه های منتخب استان (الهادی- علی بن ابیطالب – امام رضا(ع) – هلال احمر): لطفا به فایل دانلود مراجعه کنید.