ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده تافی و آبنبات

ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آبمیوه، آب سبزیجات و صیفی جات، نکتار و انواع نوشیدنی، شربت کنسانتره

ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای آماده سازی و بسته بندی حبوبات و غلات

ضوابط فنی و بهداشتی انواع فرآورده های کنسروی گوشتی وغیرگوشتی

حداقل ضوابط فنی وبهداشتی واحدهای مشاغل خانگی جدید

حداقل ضوابط فنی وبهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی جدید

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی و الزامات برنامه های پیشنیازی PRPs جدید

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع خشکبار جدید

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فراورده های گوشتی جدید

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس وبهره برداری کارخانجات صنایع غذایی وآشامیدنی(GMP)

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های آرایشی و بهداشتی